Værd at vide inden besøg

Livgardens Museum

1983 LG 325 PARADE (Aerodan Luftfoto)

Livgardens Kaserne og Rosenborg Eksercerplads

Danner en naturlig ramme om Livgardens Historiske Samling, som har sine faciliteter på kasernen.

Livgardens Museum er normalt åben for offentligheden lørdage og søndage fra kl. 11.30-15.00. Der er gratis adgang.

Livgardens Museum er opdelt kronologisk efter regenternes regeringstid

Museet består af i alt syv rum. Første rum starter i tiden omkring Frederik 3., der i sin tid oprettede Livgarden i 1658. I de sidste rum, som refererer til Dronning Margrethes regeringstid, formildes den aktuelle historie.

Ved indgangen til museet findes en gratis publikumsvejledning på dansk, engelsk, fransk, tysk og spansk.

Derudover er der hjælp at hente hos museets guider og der findes et mindre butikssalg af Livgarde-relaterede souvenirs i forbindelse med museet.

Søndagsudflugten
Livgardens Kaserne

Livgardens Museum

Adgang til Livgardens Museum sker gennem vagten (Gothersgade 100, 1123 Kbh. K.). Bemærk venligst, at der skal forevises
billed-ID i forbindelse med adgangskontrol. Børn og unge under 18 år, der ledsages af en voksen, er undtaget forevisning af billed-ID.

Gruppebesøg udenfor almindelig åbningstid

Livgardens Historiske Samling tilbyder gruppebesøg udenfor almindelig åbningstid. 

Generelt: Livgardens Historiske Samling kan imødekomme gruppebesøg uden for museets almindelige åbningstid (lørdage og søndage kl. 11.30-15.00), hvis der bestilles en særåbning med guide. 

En rundvisning med guide tager ca. 1,5 time og er forbundet med en donation til samlingens drift på kr. 1000,-. Er der tale om en formidlingsundervisning -. dvs. med deltagerbetaling hos ekstern arrangør – er donationen kr. 1500,- Donationen bedes indbetalt inden rundvisning på følgende konto:

Danske Bank: 3001 – 966 9477. 

Oplysninger: Ved ønske om særåbning af Livgardens Historiske Samling bedes følgende oplyst: 

   • Ønsket dato og starttidspunkt 
   •  Deltagerliste, herunder navn på gruppe/forening, fremsendes senest 1 uge før aftalt besøg.
   • Antal, maks. 20 deltagere.
   • Ansvarlig leder, herunder opgives navn, adresse, tlf. samt mail
   • Evt. tentativt program, f.eks. vægtning, kan aftales nærmere

NB: Livgardens Kaserne er først og fremmest fast tjenestested for Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, hvor forberedelser og uddannelse mv. i forhold til den kongelige vagttjeneste finder sted. Øvrige aktiviteter afpasses Vagtkompagniet, hvorfor Livgardens Historiske Samling forbeholder sig ret til at aflyse evt. aftalte rundvisninger med kort varsel. I tilfælde af aflysning af aftalte rundvisninger, refunderes indbetalt donation. 

Mødested: Rundvisningen starter og slutter ved Garderstatuen. Det er vigtigt, at grupper følges med den gruppeansvarlige og går samlet ind på kasernen. 

Deltagerliste med navne på samtlige deltagere indsendes senest en uge inden aftalt besøg. Herefter kan der ikke rettes i deltagerlisten. Besøg kan ikke gennemføres uden rettidigt indsendt deltagerliste. 

NB! Der skal forevises billede-ID for alle deltagende ved adgang til kasernen. 

Livgardens Kaserne gruppebesøg

Museets åbningstider

Man – Fre: Lukket 
Lør: 11.30 – 15.00
Søn: 11.30 – 15.00

Kontakt

LG-LE-Hist01@mil.dk
+45 45 99 40 00

Find os 

Livgardens Kaserne
Gothersgade 100, 
1123 København K

Følg med 

© Copyright 2020 – Livgardens Historiske Samling