Livgardens Historiske Samlings Venner er en forening stiftet på generalforsamlingen den 11. juni 2018. Foreningens formål er at arbejde for bevarelse og udbygning af Livgardens Historiske Samling, som er en kulturhistorisk dokumentation af Livgardens historie og udvikling gennem tiderne. 

Formålet fremmes gennem indsamling af økonomiske midler, der kan anvendes til vedligeholdelse og udvikling af samlingen og til indkøb af effekter, der har historisk værdi, og som kan bidrage til at dokumentere Livgardens historie. Formålet fremmes desuden gennem medlemmernes ikke økonomiske støtte til samlingens aktiviteter og opretholdelse – f.eks. fysisk arbejde, vedligeholdelse og renholdelse af områder og effekter – eller lignende. Foreningens aktiviteter styres af bestyrelsen i tæt samarbejde med den til enhver tid værende leder af Livgardens Historiske Samling.

Chefen for Den Kongelige Livgarde holdes orienteret om foreningens aktiviteter og økonomi. Livgardens Historiske Samlings daglige arbejde varetages af en fuldtidsansat historiker, en studentermedhjælp på halv tid, en ulønnet arkivar samt en flok frivillige gamle gardere, der bidrager til arbejdet. Samlingen har ikke noget allokeret budget, hvorfor sponsordonationer og fondsstøtte er altafgørende for udvikling af Samlingen.

LGHSV

Åbningstider for museet

Man – Fre: Lukket 
Lørdag: 11.30 – 15.00
Søndag: 11.30 – 15.00

Kontakt

LG-LE-Hist01@mil.dk

Find os 

Livgardens Kaserne
Gothersgade 100, 
1123 København K

Følg med 

© Copyright 2020 – Livgardens Historiske Samling